Adobe Shockwave Player

Adobe Shockwave Player

Miễn phí
Nội dung vở kịch được tạo ra với Adobe Shockwave
Người dùng đánh giá
4.0  (6,875 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
12.3.2 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Adobe plugin cho tương tác với các trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện tạo ra trong Shockwave. Giữ nó up-to-date để tránh rủi ro bảo mật.
Shockwave Player là một chương trình kích hoạt người dùng để chơi mạng trò chơi trên Internet. You có thể truy cập 3D chơi điện tử và giải trí, hấp dẫn sản phẩm biểu tình và hoạt động học ứng dụng. Chương trình hiển thị trên Mạng nội dung đã được tạo ra bởi Adobe Director.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!